2014 – > MUSTRA

MUSTRA je upitnik za profesionalce iz oblasti savremene vizuelne kulture i umetnosti koji sam osmislila i realizovala sa željom da prepoznam širu grupu ljudi koje vidim kao svoje savremenike, čak i ako se ne poznajemo, a onda i da od njih dobijem neki komadić intime.

Ona je u periodu 2014-2018. objavljivana na internet Magazinu za savremenu umetnost http://www.supervizuelna.com/mustra-supervizuelna/, a od 2019. prebačena je ovde.

••

 

Kristina Nikolić (DeskaDeska), https://bobaart.wordpress.com/2019/08/03/mustra-kristina-nikolic

2019.

2018.

Slavica Popov, http://www.supervizuelna.com/slavica-popov/
Rade Tepavčević, http://www.supervizuelna.com/rade-tepavcevic/
Nadežda Kirćanski, http://www.supervizuelna.com/nadezda-kircanski/
Svetlana Volic, http://www.supervizuelna.com/svetlana-volic/
Andrej Dolinka, http://www.supervizuelna.com/andrej-dolinka/
Boris Burić, http://www.supervizuelna.com/boris-buric/
Uroš Pavlović, http://www.supervizuelna.com/uros-pavlovic/
Senka Ristivojević, http://www.supervizuelna.com/senka-ristivojevic/
Boris Mladenović, http://www.supervizuelna.com/boris-mladenovic/
Maida Gruden, http://www.supervizuelna.com/maida-gruden/
Aleksandar Jestrović Jamesdin, http://www.supervizuelna.com/aleksandar-jestrovic-jamesdin-2/
Đorđe Krajišnik, http://www.supervizuelna.com/dorde-krajisnik/
Marija Konjikušić, http://www.supervizuelna.com/marija-konjikusic/
Dušan Savić, http://www.supervizuelna.com/dusan-savic/
Katarina Kostandinović, http://www.supervizuelna.com/21726/
Slađana Petrović Varagić, http://www.supervizuelna.com/sladana-petrovic-varagic/
Nikola Radić Lucati, http://www.supervizuelna.com/nikola-radic-lucati/
Jelena Vesić, http://www.supervizuelna.com/jelena-vesic/
Una Popović, http://www.supervizuelna.com/una-popovic/
Vladimir Palibrk, http://www.supervizuelna.com/vladimir-palibrk/
Ljiljana Šunjevarić, http://www.supervizuelna.com/ljiljana-sunjevaric/
Ivan Zupanc, http://www.supervizuelna.com/ivan-zupanc/
Adela Jušić, http://www.supervizuelna.com/adela-jusic/
Milica Rakić, http://www.supervizuelna.com/milica-rakic/
Nikola Dedić, http://www.supervizuelna.com/nikola-dedic/
Andrea Dramićanin, http://www.supervizuelna.com/andrea-dramicanin/
Marko Miletić, http://www.supervizuelna.com/marko-miletic/
Aneta Stojnić, http://www.supervizuelna.com/aneta-stojnic/
Hristina Ivanoska i Jane Čalovski, http://www.supervizuelna.com/jane-calovski-i-hristina-ivanoska/
Branislav Nikolić, http://www.supervizuelna.com/branislav-nikolic/
Radomir Lazović, http://www.supervizuelna.com/radomir-lazovic/
Predrag Terzić, http://www.supervizuelna.com/predrag-terzic/
Jelica Radovanović i Dejan Anđelković, http://www.supervizuelna.com/jelica-radovanovic-i-dejan-andelkovic/
Mariela Cvetić, http://www.supervizuelna.com/mariela-cvetic/
sudimacstojanović, http://www.supervizuelna.com/sudimacstojanovic/
Marko Salapura, http://www.supervizuelna.com/mustra-marko-salapura/
Marija Radoš, http://www.supervizuelna.com/mustra-marija-rados/
Milica Ružičić, http://www.supervizuelna.com/mustra-milica-ruzicic/
Tanja Marković, http://www.supervizuelna.com/mustra-tanja-markovic/
Simonida Rajčević, http://www.supervizuelna.com/mustra-simonida-rajcevic/
Radoš Antonijević, http://www.supervizuelna.com/mustra-rados-antonijevic/
Dejan Sretenović, http://www.supervizuelna.com/mustra-dejan-sretenovic/
Nataša Kokić, http://www.supervizuelna.com/mustra-natasa-kokic/
Dušica Popović, http://www.supervizuelna.com/mustra-dusica-popovic/
Udruženje KURS, http://www.supervizuelna.com/mustra-udruzenje-kurs/
Mladen Miljanović, http://www.supervizuelna.com/mustra-mladen-miljanovic/
Nemanja Lađić, http://www.supervizuelna.com/mustra-nemanja-ladic/
Borut Vild, http://www.supervizuelna.com/mustra-borut-vild/
Miroslav Karić, http://www.supervizuelna.com/mustra-miroslav-karic/
Supervizuelna: Ivan Šuletić, Isidora M. Nikolić, Saša Tkačenko, Žolt Kovač, Ana Bogdanović, http://www.supervizuelna.com/mustra-supervizuelna/

2014.
Twitter Updates

Mailing list

In order to subscribe to a mailing list Фrekvencija write to bobaart@gmail.com.
Follow Mirjana Boba Stojadinović on WordPress.com

%d bloggers like this: